Filtr górnoprzepustowy

Transmitancja oraz charakterystyki amplitudowa i fazowa dla filtru górnoprzepustowego. Filtr górnoprzepustowy zbudowany jest z kondensatora C i rezystora R. Napięcie wejściowe filtru podawane jest między zaciski szeregowo połączonych rezystora i kondensatora. Napięcie wyjściowe to napięcie na rezystorze. Jeden z styków rezystora podłączony jest do masy. Filtr górnoprzepustowy "przepuszcza" częstotliwości od pewnej częstotliwości granicznej fg. Reaktancja kondensatora jest odwrotnie proporcjonalna do iloczynu częstotliwości f i jego pojemności C. Dla niskich częstotliwości jego reaktancja jest duża, a dla wysokich częstotliwości jego reaktancja będzie mała. Przy dużych częstotliwościach reaktancja kondensatora maleje, a co za tym idzie wzrasta wartość prądu przepływającego przez niego. Impedancja idealnego kondensatora ma tylko jedną składową a jest nią reaktancja pojemnościowa XC. Jak można zauważyć dla dużych częstotliwości kondensator C będzie "przepuszczał" sygnał.