Wyznaczanie impedancji zastępczej - zadanie 6

Wyznaczanie impedancji zastępczej dla obwodu elektrycznego zbudowanego z równolegle połączonych: kondensatora C1=2[μF], rezystora R1=2[Ω] oraz cewki L1=100[mH]. Impedancja zastępcza Z obwodu zostanie wyznaczona z zastosowaniem jej relacji z admitancją Y. Układ zasilany jest napięciem zmiennym o warto¶ci skutecznej 230[V] i częstotliwości f=50[Hz], faza początkowa napięcia Ψu=0[rad]. Po wyznaczaniu impedancji obliczony zostanie prąd pobierany przez obwód. Do wyznaczenia prądu zastosowane będzie prawo Ohma dla prądu zmiennego → U=Z·I lub I=Y·U. Wszystkie obliczenia w zadaniu przeprowadzone są na liczbach zespolonych.