Podstawy napędu elektrycznego

Zbiór notatek zawierający podstawowe informacje dotyczące budowy silnika szeregowego prądu stałego. W opracowaniu opisana jest budowa silnika szeregowego prądu stałego, równania silnika prądu stałego w postaci modelu obwodowego, charakterystyka prędkości obrotowej w funkcji prądu → ω=f(i), sposoby regulacji prędkości. Dla silnika obcowzbudnego prądu stałego również jest opisana jego budowa, przedstawione są równania dla jego modelu obwodowego, charakterystyka prędkości obrotowej w funkcji prądu twornika → ω=f(i2) oraz sposoby regulacji prędkości obrotowej. Notatki zawierają również podstawowe informacje na temat silnika asynchronicznego. Przedstawiony jest model obwodowy jednej fazy silnika asynchronicznego oraz metody jego upraszczania dla stanu zwarcia (poślizg s → s=1) oraz dla biegu jałowego (poślizg s → s=0) silnika. Opisane jest zjawisko poślizgu występujące w silniku asynchronicznym. Dla silnika asynchronicznego przedstawiona jest charakterystyka momentu w funkcji poślizgu → M=f(s).