Twierdzenie Thevenina - zadania

Twierdzenie Thevenina jest jedną z podstawowych zasad stosowanych w rozwiązywaniu obwodów elektrycznych zarówno prądu stałego jak/i zmiennego. Twierdzenie Thevenina pozwala na przedstawienie obwodu elektrycznego "widzianego" z jego dowolnych dwóch zacisków za pomocą napięcia zródłowego Thevenina Vth i rezystancji Thevenina Rth. Napięcie zródłowe Thevenina Vth i rezystancja Thevenina Rth połączone są szeregowo z zaciskami obwodu dla których były wyznaczane. Twierdzenie to pozwala na "zwinięcie" części obwodu lub innymi słowy potraktowaniu go jak przysłowiową czarną skrzynkę.

Twierdzenie Thevenina

Obwody elektryczne - twierdzenie Thevenina

Zastosowanie twierdzenia Thevenina do wyznaczenia równoważnego zródła napięcia w prostym obwodzie elektrycznym prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z zródeła prądu Is, dwóch rezystorów Rs, Ro oraz zacisków "a" i "b". W przykładzie wyznaczone zostanie równoważne zródło napięcia Ethev oraz rezystancja Rthev, które widziane z zacisków "a" i "b" spowodują przepływ dokładnie takiego samego prądu I przez rezystor Ro jak przed transformacją obwodu elektrycznego.

Twierdzenie Thevenina - przykład

Twierdzenie Thevenina - zadanie 1

Obwody elektryczne - twierdzenie Thevenina - zadanie 1

Zastosowanie twierdzenia Thevenina do wyznaczenia równoważnego zródła napięcia w obwodzie elektrycznym prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z zródła prądu Is, trzech rezystorów R1, R2, Ro oraz zacisków "a" i "b". W przykładzie wyznaczone zostanie równoważne zródło napięcia Vth oraz rezystancja Rth, które widziane z zacisków "a" i "b" spowodują przepływ dokładnie takiego samego prądu I przez rezystor Ro jak przed transformacją obwodu elektrycznego.

Twierdzenie Thevenina - zadanie 1

Twierdzenie Thevenina - zadanie 2

Obwody elektryczne - twierdzenie Thevenina - zadanie 2

Wykorzystanie twierdzenia Thevenina do wyznaczenia równoważnego zródła napięcia w obwodzie elektrycznym prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z dwóch zródeł prądu Is1 oraz Is2, trzech rezystorów R1, R2, Ro oraz zacisków "a" i "b". W przykładzie wyznaczone zostanie równoważne zródło napięcia Vth oraz rezystancja Rth, które widziane z zacisków "a" i "b" spowodują przepływ dokładnie takiego samego prądu I przez rezystor Ro jak przed transformacją obwodu elektrycznego.

Twierdzenie Thevenina - zadanie 2