Rozwiązanie całki oznaczonej - zadanie 2

Rozwiązany przykład obliczający całkę oznaczoną funkcji f(x)=1/(ex+e-x). Górną granicą całkowania jest logarytm naturalny z 3 ln3. Dolną granicą całkowania jest logarytm naturalny z 2 (ln2). W zadaniu zastosowane jest twierdzenie o całkowaniu przez podstawianie.