Metoda węzłowa - zadanie 4

Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do wyznaczenia prądów i napięć w obwodzie prądu zmiennego. Obwód elektryczny zbudowany jest z dwóch zródeł napięcia sinusoidalnego, jednego zródła prądu, dwóch kondensatorów, cewki i rezystora. Korzystając z metody potencjałów węzłowych posługujemy się zasadą, że "nie widzi" ona fizycznych zródeł napięcia. ¬ródła napięcia występujące w obwodzie muszą być transformowane do postaci zródeł prądu. Kolejną istotną zasadą metody węzłowej jest założenie, że wartość potencjału wybranego węzła jest równa 0[V], symbolicznie łączymy ten węzeł z potencjałem Ziemi.