Urządzenie USB plus wyświetlacz LCD

Geneza projektu

Wyświetlacz LCD.

Pomysł na połączenie wyświetlacza LCD (english → Liquid Crystal Display) z urządzeniem USB miał na celu udowodnienie działania urządzenia USB poprzez pokazanie jego interakcji z użytkownikiem. Od strony sprzętowej projekt ten jest kontynuacją urządzenia USB do którego został dodatkowo podłączony wyświetlacz alfanumeryczny. Wyświetlacz ma możliwość wyświetlania dwóch wierszy zawierających szesnaście znaków. Mikrokontroler urządzenia USB tworzy most komunikacyjny pomiędzy komputerem PC a wyświetlaczem LCD. Najważniejsze zmiany dotyczącego projektu w porównaniu z urządzeniem USB dotyczyły przede wszystkim rozbudowy programu mikrokontrolera o funkcje obsługi wyświetlacza LCD. Mikrokontroler wykorzystuje dziesięć wyjść binarnych do komunikacji z wyświetlaczem LCD. Dwa wyjścia są sygnałami E i RS dla wyświetlacza. Pozostałe osiem bitów stanowi szynę danych D7..D0. Wyświetlacz LCD posiada opcję komunikację poprzez czterobitową szynę danych, w projekcie jednak zastosowany jest tryb ośmiobitowy. Program mikrokontrolera napisany został w środowisku MPLAB X firmy Mircochip.

Przesyłanie danych z komputera PC do wyświetlacza USB

Program HID terminal

Do wysyłania danych do urządzenia USB zastosowany został prosty terminal komunikacyjny HID terminal. HID terminal jest częścią środowiska programistycznego mikroC PRO for PIC. Na komputerze PC uruchamiamy program HID terminal. Program wyświetli nam urządzenia klasy HID podłączone aktualnie do komputera. W terminalu musimy wybrać urządzenie do którego chcemy wysłać dane. Urządzenie wybieramy poprzez proste zaznaczenie go kursorem myszki.

Program HID terminal
Program HID terminal