Wyznaczanie rezystancji zastępczej

Rozwiązany przykład z wyznaczaniem rezystancji zastępczej obwodu elektrycznego. W rozważanym zadaniu korzystamy z zależności pomiędzy konduktancją a rezystancją R=1/G lub równoważnie G=1/R. Jednostką fizyczną opisującą rezystancję jest Ohm [Ω]. Konduktancja również posiada jednostkę a jest nią Siemens [S]. Rezystancja połączeń szeregowych rezystorów została wyliczona z wzoru na rezystancję zastępczą rezystorów połączonych w szereg. Rezystancja rezystorów połączonych równolegle została wyznaczona z użyciem zależności na konduktancję.