Metoda węzłowa - zadanie 1

Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do wyznaczenia prądów i napięć w obwodzie prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z dwóch zródeł prądu, jednego zródła napięcia i czterech rezystorów. Korzystając z metody potencjałów węzłowych posługujemy się zasadą, że "nie widzi" ona fizycznych zródeł napięcia. ¬ródła napięcia występujące w obwodzie muszą być transformowane do postaci zródeł prądu. Kolejną istotną zasadą metody węzłowej jest założenie, że wartość potencjału wybranego węzła jest równa 0[V], symbolicznie łączymy ten węzeł z potencjałem Ziemi.