Odwrotne zadanie kinematyki projekt

Kompletny projekt z robotyki. W projekcie jest zawarte kompletne rozwiązanie odwrotnego zadania kinematyki. W celu rozwiązania odwrotnej kinematyki manipulatora konieczne jest rozwiązanie kinematyki prostej. Poza rozważaniami dotyczącymi obliczeń i wyznaczania macierzy transformacji kolejnych członów robota w opracowaniu zawarte są także listingi kodów pozwalające na przeprowadzenie symulacji w programie MATLAB. Dodatkowo poza kinematyką prostą i odwrotną robota przeprowadzona w projekcie jest także analiza statyczna manipulatora. Analiza statyczna wyznacza obciążenia jakie będą musiały w stanie spoczynku przenieść napędy i konstrukcja.