Równanie różniczkowe drugiego rzędu - uzmiennianie stałej

Rozwiązane równanie różniczkowe drugiego rzędu metodą uzmienniania stałej. W przykładzie rozwiązanie jest wyznaczone z zastosowaniem wyznacznika (wrońskian).