Elektronika

Zbiór zadań i podstawowych informacji teoretycznych z elektroniki. Zadania dotyczą podstawowych obliczeń dla elementów elektronicznych taki jak diody, tranzystory, wzmacniacze operacyjne, źródła prądowe, wzmacniacze mocy. Wśród zadań dotyczących diod będą dotyczyć one diod prostowniczych, diód LED(english → Light Emitting Diode), diód Zenera. W zadaniach dotyczących tranzystorów obliczane będą podstawowe układy z tranzystorami NPN, tranzystorami PNP, tranzystorami JEFT (Junction Field Effect Transistor) z kanałem N i kanałem P, tranzystorów MOSFET (english → Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). Zadania dotyczące wzmacniaczy operacyjnych będą przedstawiały obliczenia dla podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych.

Elektronika podstawy

Złącze PN

Podstawowe informacje teoretyczne dotyczące elektroniki. Elektronika jest nauką ścisłą zajmującą się praktycznym zastosowaniem zjawisk fizycznych związanych ze sterowanym ruchem elektronów przez materiałach o różnym stanie skupienia: gazy, ciecze, ciała stałe. Jak każda nauka ścisła elektrotechnika bazuje na fizyce i matematyce.

Elektronika – podstawy teoretyczne

Diody zadania

Obwód elektroniczny z diodą - zadanie 1

Obliczanie prądów i napięć w układach elektronicznych z diodami półprzewodnikowymi.

Elektronika – zadania z diodami

Tranzystory bipolarne – zadania

Obwód elektroniczny z tranzystorem npn - zadanie 2

Obliczanie punktów pracy układów elektronicznych z tranzystorami bipolarnymi. Przedmiotem zadań są zarówno tranzystory bipolarne NPN i tranzystory bipolarne PNP. W zadaniach wykorzystane zostaną prawa Kirchhoffa dla obwódów elektrycznych.

Elektronika – zadania z tranzystorami bipolarnymi

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacz operacyjny w konfiguracji różnicowej.

Obliczenia i wyprowadzenie równań dla podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. W trakcie obliczeń modelowany wzmacniacz operacyjny bedzie traktowany jako idealny wzmacniacz operacyjny. Idealny wzmacniacz operacyjny jest oczywiście wyimiganiowany ponieważ nie istnieje w rzeczywistości. Rzeczywiste wzmacniacze operacyjne nie posiadają takich parametrów jakie zakładane są dla idealnego wzmacniacza operacyjnego.

Wzmacniacze operacyjne – zadania

Dodaj komentarz