Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

Podstawy teorii przetwarzania sygnałów

transmitancja-operatorowa

Dodane zostały materiały związane z podstawami przetwarzania sygnałów. Znaleźć tam można przykłady w których jest wyznaczana transmitancja operatorowa G(s) układów mechanicznych oraz elektrycznych. Zamieszczone są również zadania z transformatami Laplace’a. Przykłady pokazują zastosowanie metody operatorowej do wyznaczenia zależności w dziedzinie czasu pomiędzy transformatami sygnału wejściowego U(s), sygnału wyjściowego Y(s) i zakłócenia Z(s).

Metody identyfikacji modeli matematycznych

identyfikacja procesow-automatyki

Dla niektórych obiektów automatycznej regulacji istnieje możliwość stworzenia modelu matematycznego wprost. Modele matematyczne prostych obiektów wyznaczamy z zastosowaniem znanych nam praw fizyki stosowanych w mechanice, elektrotechnice oraz innych dziedzinach ścisłych. W ogólności jednak wyznaczenie modelu matematycznego obiektu regulacji jest procesem bardziej złożonym. Wyznaczanie modelu matematycznego skomplikowanego procesu automatyki z zastosowaniem znanych nam teorii jest zadaniem bardzo trudnym i czasochłonnym. W praktyce inżynierskiej bardzo często tworzymy model danego obiektu poprzez wykonanie eksperymentu. Na podstawie pomiarów uzyskanych w doświadczeniu i metod matematycznych tworzymy model matematyczny obiektu. Metody matematyczne o których mowa to:
• Interpolacja paraboliczna metodą Lagrange’a
• Aproksymacja funkcji dwóch zmiennych metodą różnic podwójnych
• Metoda najmniejszych kwadratów błędów
• Metoda analizy regresji
• Metoda analizy czynnikowej
Model matematyczny musi jak najlepiej odzwierciedlać obiekt, dla którego został wyznaczony. Posiadanie dobrego modelu matematycznego pozwala na badanie właściwości obiektu w sposób teoretyczny bez uciekania się do często kosztownych doświadczeń.
identyfikacja modeli matematycznych obiektów automatyki