Podstawy elektrotechniki

Podstawowe informacje teoretyczne dotyczące elektrotechniki. Elektrotechnika jest nauką ścisłą zajmującą się praktycznym zastosowaniem zjawisk fizycznych związanych z odddziaływaniami elektromagnetycznymi. Jak każda nauka ścisła elektrotechnika bazuje na fizyce i matematyce.

Wielkości fizyczne

Wielkości fizyczne

Jednostki miar

Jednostki miar

Model budowy atomu Bohra

Model budowy atomu Bohra

Ładunek elektryczny

Ładunek elektryczny

Prawo Coulomba

Prawo Coulomba

Prąd elektryczny

Prąd elektryczny

Gęstość prądu elektrycznego

Gęstość prądu elektrycznego

Natężenie pola elektrycznego

Natężenie pola elektrycznego

Energia potencjalna w polu elektrycznym

Energia potencjalna w polu elektrycznym

Potencjał w polu elektrycznym

Potencjał w polu elektrycznym

Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne

Praca i energia

Praca i energia

Moc

Moc

Siła Lorentza

Siła Lorentza

Elementy elektryczne bierne i czynne

Elementy elektryczne bierne i czynne

Rezystancja

Rezystancja

Konduktancja

Konduktancja

Prawo Joule’a-Lenza

Prawo Joule’a-Lenza

Pojemność elektryczna

Pojemność elektryczna

Kondensator idealny i rzeczywisty

Kondensator idealny i rzeczywisty

Kondensator – prąd, napięcie i energia

Kondensator – prąd, napięcie i energia

Indukcyjność własna

Indukcyjność własna

Indukcyjność wzajemna

Indukcyjność wzajemna

Indukcyjność idealna i rzeczywista

Indukcyjność idealna i rzeczywista

Cewka – napięcie, prąd i energia

Cewka – prąd, napięcie i energia

Prawo Ohma

Prawo Ohma

Pierwsze prawo Kirchhoffa

Pierwsze prawo Kirchhoffa

Drugie prawo Kirchhoffa

Drugie prawo Kirchhoffa

Przewodnik – teoria pasmowa

Przewodnik – teoria pasmowa

Półprzewodnik – teoria pasmowa

Półprzewodnik – teoria pasmowa

Izolator – teoria pasmowa

Izolator – teoria pasmowa

Dodaj komentarz