Archiwum kategorii: Wzmacnicze operacyjne

Wzmacniacz operacyjny w konfiguracji różnicowej

Dla wzmacniacz operacyjnego w konfiguracji odwracającej wyznaczona zostanie funkcja opisujące napięcie wyjściowe wzmacniacza V_{out} względem napięć na wejściach odwracającym V_{1} i nieodwracającym V_{2} . Rozpatrywany układ elektroniczny zostanie rozwiązany analitycznie z zastosowaniem metody superpozycji oraz praw Kirchhoffa dla obwodów elektrycznych.

Wzmacniacz operacyjny w konfiguracji różnicowej

Analizowany układ przedstawiony powyżej zostaje „rozbity” na dwa podukłady:
1) zwarte do masy zostaje napięcie podane na wejście nieodwracające
2) zwarte do masy zostaje napięci podane na wejście odwracające

Poprzez zwarcie do masy sygnału na wejściu nieodwracającym otrzymuje się następujący podukład:

Wzmacniacz operacyjny konfiguracja odwracająca – podukład 1 – zwarty do masy sygnał na wejściu nieodwracającym

Po przeprowadzeniu obliczeń napięcie wyjściowego tego podukładu opisane jest równaniem.

V_{out1} = -\frac{R_{F}}{R_{1}}\cdot V_{1}

Następnym krokiem jest zwarcie do masy sygnału na wejściu odwracającym i usunięciu zwarcia do masy dla sygnału na wejściu nieodwracającym. Otrzymany podukład jest następujący.

Wzmacniacz operacyjny konfiguracja odwracająca – podukład 2 – zwarty do masy sygnał na wejściu odwracającym

Po przeprowadzeniu obliczeń napięcie wyjściowego tego podukładu opisane jest równaniem.

V_{out2} = \frac{R_{F}}{R_{1}}\cdot V_{2}

Równania na napięcia wyjściowego z każdego podukładów są już wyznaczone, wobec tego można wyznaczyć napięcie wyjściowego wzmacniacza operacyjnego w konfiguracji odwracającej na podstawie metody superpozycji.

V_{out} = V_{out1} + V_{out2}

Finalnie

V_{out} =\frac{R_{F}}{R_{1}}\cdot (V_{2} - V_{1})

Obliczenia wykonane krok po kroku dostępne są na stronie – wzmacniacz operacyjny w konfiguracji różnicowej.

Wzmacniacz operacyjny w konfiguracji odwracającej

Wzmacniacze operacyjne są jednymi z podstawowych układów elektronicznych. W zależności od konfiguracji, układy wzmacniacza mogą realizować różne operacje na sygnale wejściowym. W rezultacie sygnał wyjściowy wzmacniacza operacyjnego jest przetworzonym sygnałem wejściowym.

Dla wzmacniacza w konfiguracji odwracającej zależność pomiędzy sygnałem wyjściowym i wejściowym jest następująca:

V_{out}(t) = -\frac{R_F}{R_1} \cdot V_{in}(t)

Pełne wyprowadzenie zależności powyżej znaleźć można tutaj:

Wzmacniacz operacyjny w konfiguracji odwracającej

Podstawowe układy wzmacniaczy operacyjnych

Wzmacniacz operacyjny w konfiguracji różnicowej.

Obliczenia i wyprowadzenie równań dla podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. W trakcie obliczeń modelowany wzmacniacz operacyjny bedzie traktowany jako idealny wzmacniacz operacyjny. Idealny wzmacniacz operacyjny jest oczywiście wyimiganiowany ponieważ nie istnieje w rzeczywistości. Rzeczywiste wzmacniacze operacyjne nie posiadają takich parametrów jakie zakładane są dla idealnego wzmacniacza operacyjnego.

Wzmacniacze operacyjne – zadania