Archiwum miesiąca: październik 2019

Wyznaczanie momentu gnącego i siły tnącej w belce

Belka podparta na dwóch podporach poddana jest obciążeniom statycznym. Na początku, w punkcie A, belka podparta jest na podporze nieruchomej. Na końcu, w punkcie B, belka podparta jest na podporze ruchomej. W przykładzie do belki zostaje przypisany dwuwymiarowy układ współrzędnych.

Belka poddana obciążeniom statycznym

Równania równowagi statycznej dla rozpatrywanego przypadku obciążonej belki.

\sum{F_{ix}} = 0 \rightarrow R_{AX} = 0 \sum{F_{iy}} = 0 \rightarrow R_{AY} - P - 2 \cdot P + R_{BY} = 0 \sum{M_{iA}} = 0 \rightarrow l \cdot P + 2 \cdot l \cdot 2 \cdot P - 3\cdot l \cdot R_{BY} = 0

Dodatkowe obliczenia wyznaczające wartości sił -> belka zdanie 1