Pomiar linii kodu źródłowego

Ściągnij & Rozpakuj & Uruchom przykład użycia oprogramowania cloc do pomiaru linii kodu źródłowego (metryka SLOC) dla prostego programu stworzonego w języku C.

Rozpatrywany kod źródłowy składa się z jednego pliku źródłowego .c i jednego pliku nagłówkowego .h

Liczba linii kodu źródłowego dla przykładu powyżej.

Skrypty uruchamiające program cloc (run.bat i countCodeLines.bat)

run.bat

countCodeLines.bat

Gotowe do uruchomienia archiwum pomiar liczby linii kodu.