Obwód elektryczny prądu stałego - przykład 8

Prawa Kirchhoffa zostaną zastosowane w obwodzie prądu stałego. Obwód elektryczny zbudowany jest z dwóch źródeł napięcia i pięciu rezystorów. W zadaniu najpierw obliczona zostanie rezystancja zastępcza obwodu. Rezystancja zastępcza zostanie wykorzystana do obliczenia prądu pobieranego przez obwód z źródła zasilania. Prąd pobierany z źródła zasilania obliczony zostanie z użyciem prawa Ohma.